Vem är jag

Lycke lyckades med en klubb på vattnet | GP

Meningen med livet är att söka, finna, utveckla och ge uttryck för sina gåvor genom att göra sådant man älskar med syfte att göra gott för andra. Detta försöker jag göra genom att skriva, skapa, spela, sjunga, skämta och samtala i egenskap av trubadur, författare och föreläsare. Allt på det att ni må lyssna, läsa och le samt skratta, samtala och sjunga med. Men också för att inspirera till att våga vilja ge uttryck för era gåvor, drömmar och passioner.

Som trubadur har jag trettio år i bagaget som underhållare. Som författare och föreläsare har jag skrivit och gett ut två böcker och skriver på en tredje samt håller i workshops och kurser om bokskrivande och låtskrivande. Min pedagogiska färdighet till att kunna göra detta har jag byggt upp under min utbildning till pedagog, mina tjugo år som yrkesverksam lärare samt min vidareutbildning och yrkesverksamma bana som församlingspedagog.